A kár fogalmának meghatározása azért kulcsfontosságú, mert kizárólag abban az esetben lehet kártérítési eljárást indítani, vagyoni kártérítési – és sérelemdíj igénnyel élni, ha a bekövetkezett esemény eredménye kárnak minősül.

Káreset említése esetén jellemzően az anyagiakban bekövetkezett kárra, bizonyos tárgyak megrongálódására, megsemmisülésére asszociálunk elsősorban.

Hangsúlyozni szükséges azonban, hogy egy baleset folytán bekövetkező személyi sérülés is kárnak minősül a hatályos jogszabályok alapján, így a károsultat ebben az esetben is kártérítés illeti meg.

A kár fogalmának tisztázása személyi sérüléssel járó káreset esetén

A polgári törvénykönyv a jogellenes károkozás általános tilalmát fogalmazza meg, valamint a jogellenes károkozás megtérítésére kötelezi a károkozót.

A személyi sérülés mint kár, tipikusan közlekedési és munkahelyi balesetek, orvosi műhibák bekövetkezésekor állapítható meg. Ilyenkor a károsult személy testi épségében, egészségében következik be kisebb vagy nagyobb mértékű romlás, amely adott esetben életére akár hosszútávon is kihatással lehet.

A személyi sérülés lehet közvetlen, azonnal bekövetkező, például autóval való ütközés, kerékpáros gázolás nyomán elszenvedett csonttörés, munkahelyen végzett tevékenység körében égési sérülés, orvosi beavatkozás hibás elvégzése miatti állapotromlás.

Kárnak minősül emellett a közvetett módon, oksági láncolat eredményeként bekövetkező kár is, például ha a belső szervek károsodása a felszabaduló toxikus anyagok hónapokon, éveken keresztül való belélegzése miatt következik be. Emellett közvetett károk a baleset hosszútávú pszichés következményei is, amelyek előre nem láthatók, például egy kerékpáros gázolás után az érintett többé nem mer biciklire ülni.

A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni. Mit takar a teljes kár?

Egyfelől pénzbeli kártérítés igényelhető, amely kiterjed mind a gyógykezelés költségeire, mind azon elmaradt vagyoni előnyökre is, amelyet a munkából való esetleges kiesés eredményez.

Másfelől sérelemdíj is igényelhető, amely kiterjed például a baleset bekövetkezése miatti depresszió kezelésének költségeire.

Mik a kártérítési eljárás feltételei?

Ahhoz, hogy a személyi sérülést eredményező eseményből kártérítési ügy legyen és az érintett kártérítéshez való jogát gyakorolni tudja, az alábbi feltételek fennállása szükséges. A kártérítési eljárás megindításának legfontosabb feltétele a kár bekövetkezése, amelyet az előzőekben tárgyaltunk. A károkozással kapcsolatos minden részlet pontos ismerete elengedhetetlen annak érdekében, hogy megállapítható legyen a kár mértéke, amely majd a kártérítési összeget meghatározza. A kár bekövetkezésén túl a károkozó kilétét is tudni szükséges, hiszen a felelősségre vonás csak így lehetséges. A megfelelő kártérítés igénylésére peren kívüli vagy peres eljárás keretében van lehetőség.

Következő cikkünkben egy ún. „ráfutásos” közlekedési balesetből eredő kártérítési ügyről olvashat.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak.

Amennyiben problémája merülne fel, keressen minket bizalommal a „Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségeink egyikén. Irodánk közel 20 éves szakmai tapasztalattal, maximális empátiával és emberséggel áll az Ön rendelkezésére, segítségére.