Szakterületeink

01

Kártérítési ügyek

Ügyvédi irodánk fő tevékenységi területe a kezdetek óta a kártérítés, azon belül pedig különösen a személyi sérüléses balesetek. A hozzánk forduló ügyfeleink jellemzően a közlekedési és munkahelyi balesetek áldozatai, orvosi műhibák károsultjai, áldozatai, illetve az ő hozzátartozóik.

Jogi tanácsadással és képviselettel várjuk a saját hibás, valamint az idegen hibás káresemények, illetve a lopáskár esetében a gépjárműkárok, valamint a vízkár, tűzkár, és betöréses-lopáskár eseteiben a vagyoni károk érintettjeit is.

Jelenleg mintegy 400 kártérítési ügyünk van folyamatban, felperesi és alperesi oldalt is egyaránt képviselünk.

Ezen kártérítési ügyek esetében ügyfeleink számára szakszerű képviseletet biztosítunk mind a biztosítási szerződésekből fakadó igények megfogalmazásában, illetve az előkészítő, a peren kívüli (felperesi oldalról: a kárigény bejelentése, részletes kárigény kidolgozása, különböző hatóságok, kórházak, hivatalok megkeresése a kárigényhez kapcsolódó adatok beszerzése miatt; alperesi oldalról: válasz a kárigényre, magánszakértői vélemény beszerzése, esetleges peren kívüli egyezség kidolgozása), a nemperes (például: FMH-eljárás, közjegyzői előzetes bizonyítási eljárás), illetve a peres eljárásokban, de akár a végrehajtási, illetve felszámolási eljárásban is.

02

Polgári jog, ingatlanjog és társasági jog

A Sipos Ügyvédi Irodában jogászaink a kártérítési ügyeken túl széleskörű tapasztalattal várják a klasszikus polgári jogi kérdésekben hozzájuk fordulókat. Várjuk azon leendő ügyfeleinket, akik például a hibás teljesítés, vagy a tartási, életjáradéki, öröklési, házassági vagyonjogi szerződések, valamint végrendeletek szerkesztése, szerződések szerkesztése, véleményezése terén kérnek szakmai segítséget.

Szolgáltatásaink között szerepelnek az ingatlanjoggal kapcsolatos ügyek, úgy mint az adásvételek lebonyolítása, ajándékozási szerződések, használati megállapodások, bérleti szerződések, földhaszonbérleti, vagy éppen földhasználati szerződések szerkesztése.

Irodánk az olyan társasági jogi feladatokkal is megbízható, mint például a cégalapítás, cégmódosítás, egyesülés, szétválás, kiválás, különválás vagy végelszámolás. Állandó ügyfeleinknél mindezeken túl felmerülő munkajogi feladatokat is ellátunk.

03

Büntető- és szabálysértési ügyek, közvetítői eljárások

Az ügyvédi iroda a közlekedési bűncselekményekkel, illetve szabálysértésekkel kapcsolatos büntető- és szabálysértési ügyekben, továbbá kisebb vagyon elleni bűncselekményekben terhelti védelmet is ellát.

A kártérítési ügyek kapcsán ügyfeleinket mint sértetteket az ügyhöz kapcsolódó büntető- vagy szabálysértési eljárásokban képviseljük, ahogyan a közvetítői eljárásokban is segítjük őket.

04

Kisajátítási eljárások

A Sipos Ügyvédi Iroda jogászai széleskörű szakmai tapasztalattal bírnak kisajátítási eljárásokban, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő ingatlanrendezési jogviták megoldásában is.