A kár fogalmának meghatározása azért kulcsfontosságú, mert kizárólag abban az esetben lehet kártérítési eljárást indítani, vagyoni kártérítési – és sérelemdíj igénnyel élni, ha a bekövetkezett esemény eredménye kárnak minősül. Káreset említése esetén jellemzően az...